DAY27

雞毛蒜皮之便當菜

韓國回來的泡菜

 

101招魯肉             (我知道周小岑愛魯肉飯為啥的         得意)

DAY27

雞毛蒜皮之便當菜

 

 


冬天常喝菜頭湯

DAY27

雞毛蒜皮之便當菜

 

 


水煮菜清腸胃用的

DAY27

雞毛蒜皮之便當菜

 

 


周小岑指定菜色       總是做不了菜碗蒸的樣兒              不挑剔二個小甜心      科科     (所以我廚藝不長進 Orz)

DAY27

雞毛蒜皮之便當菜
週二便當菜定番款

    全站熱搜

    mondaysmom 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()