DAY15

雞毛蒜皮之拉拉熊‧憤怒鳥‧鱷魚

拉拉熊堪稱有始以來佳作         丫爸丫母一眼能認出(沒禮貎)            辜架伯就是了周小岑

 

 

拍暗叫絕之作:   wee~~~

DAY15

雞毛蒜皮之拉拉熊‧憤怒鳥‧鱷魚


憤怒鳥             最基本款只有撞擊功能那隻紅的

DAY15

雞毛蒜皮之拉拉熊‧憤怒鳥‧鱷魚
DAY15

雞毛蒜皮之拉拉熊‧憤怒鳥‧鱷魚

看得出是彈弓嗎

 
很俏皮的鱷魚       原本以為是要祝賀來年肖龍的  

DAY15

雞毛蒜皮之拉拉熊‧憤怒鳥‧鱷魚

旁邊是鱷魚的食物      猜是什麼

 

 

10週注音結束

查字典中文生字正式啟動:

DAY15

雞毛蒜皮之拉拉熊‧憤怒鳥‧鱷魚

以上周小岑親手撰第一課「手拉拉」        同意老母登出版權
她再也不是畫         動手寫了

 

 

    全站熱搜

    mondaysmom 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()