DAY16
2010WE P44
雞毛蒜皮之應酬笑話

周小岑問我什麼是「應酬」              應酬就是某一種聚會一起吃飯      不得不去

接著

她說要講一個笑話             在學校笑話大全看到的:
有三個小孩      爸爸媽媽和小孩     (岑爸:三個小孩? )
岑:二個大小孩和一個小孩     (她是在說我們家縮影嗎)
繼續
小孩問爸爸什麼是應酬      爸爸回答是一件不想做可是又不能不做的事
隔天一早要上學        小孩對爸爸說             爸我要去應酬了

 

2010相片書持續中                 開始期待印出來的大龍貓了    文章標籤

    相片書 笑話一則

    全站熱搜

    mondaysmom 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()